Å skrive notater sammen

I starten av faget digital markedsføring fikk vi beskjed om å prøve å skrive notater sammen. Vi kunne være flere enn to om vi ville, selv valgte jeg å skrive …