Å skrive notater sammen

I starten av faget digital markedsføring fikk vi beskjed om å prøve å skrive notater sammen. Vi kunne være flere enn to om vi ville, selv valgte jeg å skrive sammen med én annen. Vi opprettet deretter et digitalt dokument i Google docs som vi kunne skrive samtidig på. Først skrev vi under hverandre, men etter et par timer begynte vi å få dreisen på å skrive samtidig i samme avsnitt.

Bilde hentet fra: Unsplash. Fritt for bruk. https://unsplash.com/photos/vZJdYl5JVXY

Hvorfor skulle vi skrive notater sammen?

En viktig del av å det å kunne skrive notater sammen var at man fikk større utbytte av å se hva den andre skrev. Dersom en selv ikke fikk med seg noe, kunne det hende det ble fanget opp av partneren. I tillegg til at det ga fordeler i timen og for studietiden, spås det også at det i fremtiden vil bli mer samarbeid i arbeidslivet, også på de områdene det ikke er vanlig å jobbe sammen som f. eks på dokumenter og mail. Se for deg at det skal sendes en viktig mail til styret. Denne kan lages i samarbeid med flere før den blir sendt. Denne formen for samarbeid kan både effektivisere og gjøre arbeidsoppgaver enklere ved at man benytter seg av dobbelt så mye arbeidskraft på en oppgave.

Hvordan fungerer det å skrive sammen?

I starten var det litt merkelig å se ordene dukke opp uten at det var en selv som gjorde noe, men det gikk seg fort til. Min partner og jeg kom raskt frem til at vi kunne veksle på å ha hovedansvaret for notatet, mens den andre fylte på og la til ekstra punkter. Dette fungerte veldig fint, og vi opplevde at det fort ble dobbelt så mye tekst på hvert punkt.

Bilde hentet fra: Unsplash. Fritt for bruk. https://unsplash.com/photos/3BK_DyRVf90

Trenger ikke være i samme rom

En annen ting som fungerer veldig bra med å ta notater sammen digitalt, er muligheten til å ikke være i samme rom. Det er ikke som når man fyller ut ett papirark sammen under brainstorming. Med digitale notater kan vi fylle inn og lese gjennom notatene vi begge har tatt hver for oss. Siden det ikke alltid er like lett å finne tider hvor begge (eller flere) er ledige, er det genialt med digitale notater. Dette gir muligheten til å kunne gjøre oppgaven ferdig, selv om man er på ulike steder.

Å skrive notater sammen er noe vi absolutt vil fortsette med. Selv om vi begge har jobbet i grupper under eksamen før, var det en annen opplevelse å ta notater sammen. Vi konkluderte med at det ga en svært positiv effekt og anbefaler det til de som ikke har prøvd dette enda.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *